Albert Sala

Director de Desarrollo Territorial
Daleph
Facilitador

Biography

L’Albert Sala Jofre és soci de Daleph i gerent de consultoria en desenvolupament territorial. L’enfocament dels projectes de Daleph pretén donar resposta als reptes de desenvolupament econòmics i socials i en els darrers anys han agafat una especial importància els projectes vinculats a la cerca de solucions que millorin l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció sociolaboral per als col·lectius més desafavorits. És Director d’Habitatge Social d’Ingeus, empresa que implementa projectes d’intervenció residencial per a les persones que més intensament han patit les conseqüències socials, laborals i residencials de la crisi econòmica.