Hector Santcovsky

Director de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB
Host Cena Notworking

Biography

Director de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB Titulació i formació acadèmica:
  • Llicenciat en filosofia i ciències de l’educació
  • Sociòleg i politòleg
Experiència professional:
  • 2016-2015 director de l’àrea de desenvolupament social i econòmic de l’AMB
  • 2015-2011 director de planificació estratègica de l’AMB
  • 2011-2007: cap gabinet presidència mancomunitat de municipis de l’AMB
  • 2007-2006: cap gabinet presidència entitat del medi ambient de l’AMB
  • 2006-1999: cap de serveis de promoció econòmica ajuntament de l’Hospitalet
  • 2016-2013: professor associat Universitat de Barcelona
  • 2016-1994: professor diversos masters en temes de gestió pública, lanificació estratègica, desenvolupament local a la UB i la UAB
  • 2008-1998 consultor extern del banc mundial en temes de desenvolupament local i enfortiment institucional municipal i regional